Dyscalculie

logopediste behandeling Sint-Niklaas

Dyscalculie

Bij een rekenachterstand kan er sprake zijn van een tijdelijk rekenprobleem dan wel een rekenstoornis (=dyscalculie).

Bij een rekenprobleem merken we dat de achterstand door extra oefeningen en logopedische begeleiding geleidelijk aan kan worden weggewerkt.